Wijzigingen in 2020
 

 

De wijzigingen voor de zorgverzekering in 2020 zijn bekend. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor je op een rij.

 De Financiële wijzigingen:

  • De premie  zal stijgen. De uiteindelijke premie bepalen de verzekeraars zelf. Deze premies worden uiterlijk 12 november bekend gemaakt.
  • Niet alleen de premie stijgt; de zorgtoeslag wordt ook verhoogd. De maximale zorgtoeslag stijgt voor eenpersoonshuishoudens met circa 65 euro en voor meerpersoonshuishoudens met circa 95 euro.
  • De maximale collectiviteitskorting op het basispakket daalt in 2020 van 10% naar 5%. Deze beperking geldt niet voor de collectiviteitskorting op de aanvullende pakketten.
  • Het  eigen risico blijft gelijk tot 2022. Dit betekent dat het eigen risico in 2020 hetzelfde blijft als vorig jaar: 385 euro.

De nieuwe vergoedingen:

In 2020 wordt het basispakket uitgebreid met een aantal nieuwe zorgvergoedingen:

  • Een logeervergoeding voor patiënten die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum. De vergoeding bedraagt maximaal 75 euro per nacht en geldt voor verblijven van minimaal drie aaneengesloten behandeldagen.
  • In 2020 zijn er ook nieuwe vergoedingen voor medicatie.  Als een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, wordt de apotheekbereiding wél vergoed. Op deze manier zijn deze geneesmiddelen toch te verkrijgen. 
  • In september 2019 zijn er proeven gestart voor de vergoeding van kanker- en MS-medicatie. De medicijnen Abemaciclib (borstkanker), Durvalumab (longkanker) en Fampyra (MS) worden ook in 2020 vergoed.
  • Ook komt er een nieuwe vergoeding voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten. Deze zorg richt zich met name op zorgverlening thuis of in de eigen omgeving van de patiënt. De vergoeding moet de druk bij huisartsen verlichten, en zorgt er voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.